پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

عنوان : بازدید شهردار و اعضای كمیته سیما و منظر شهری از مناطق بافت فرسوده و خیابان سعدی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 
ساعت : ۸:۵:۱۲

امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۱

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0