پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398

رو عنوان : آگهی
عنوان : پروژه های عمرانی شهرداری نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
ساعت : ۹:۲۲:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پروژه های عمرانی شهرداری

********************

شهرداری نهاوند در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه (استعلام) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل آید جهت گرفتن اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 -پروژه ساماندهي معابر سطح شهر و وروديهاي موجود شامل:کارهاي آسفالتي -فلزي-رنگ آميزي -نصب علائم ترافيکي

-پروژه متناسب سازي جهت جانبازان و کم توانان جسمي

-پروژه دفع آب هاي سطحي شهر شامل خاک برداري ،لوله گذاري ،تخريب آسفالت و...

-پروژه زير سازي و لکه گيري و پخش آسفالت شامل:برش آسفالت و زير سازي و...

-پروژه جدولگذاری بلوار کربلا و سطح شهر
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0