پنج‌شنبه, 19 تير 1399

عنوان : بازدید و نظارت شهردار نهاوند از پروژه های فعال
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۱:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پیاده راه سعدی

چهار باغ

ساخت سرویس بهداشتی بام نهاوند

محوطه سازی و اجرای سنگ فرش بام نهاوند

اجرای فضای سبز و کاشت درخت در بام نهاوند

ادامه احداث سینمای روباز در بام نهاوند

نصب نرده و اجرای سنگ فرش در بام نهاوند

بام نهاوند

ساماندهی مسیلبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0