Thursday, June 17, 2021
  • time : 9:58:22
  • Date : Wed Nov 11, 2020
حركت پرشتاب پروژه های عمرانی خدماتی شهرداری نهاوند

🔹 شهردار نهاوند با اشاره به احداث پروژه های زیرساختی در این شهر گفت:پروژه های عمرانی خدماتی از جمله بام نهاوند،چهارباغ،ساماندهی مسیل،پیاده راه سعدی،پیاده روسازی و تعویض کف پوش در خیابان اصلی،احداث راه دسترسی در شهرک امیر کبیر،آسفالت و ... در حال اجرا می باشد که با بهره برداری از این پروژه ها شاهد توسعه عمرانی در این شهر خواهیم بود.

🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛محمد حسین پور از نظارت و بازدید مستمر و روزانه به منظور اجرایی پروژه ها به نحو احسن خبر داد و خاطر نشان کرد:با اتکال به خداوند منان و حمایت شهروندان وضعیت نامناسب اقتصادی شهرداری ها،بالا بودن قیمت اجرایی بعضی از پروژه ها مانعی بر اجرا نشدن آن‌ها نیست، با قوت و سرعت در حال اجرای این پروژه ها هستیم.

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0