Thursday, June 17, 2021
  • time : 10:41:49
  • Date : Wed Nov 11, 2020
اجرای سنگ فرش در معابر خیابان ابوذر توسط شهرداری نهاوند

شهردار نهاوند از اجرای عملیات سنگ فرش در خیابان اصلی شهر (ابوذر) خبر داد  و گفت:با توجه به فرسوده شدن کف سازی پیاده رو خیابان ابوذر و نیاز به بهسازی در جهت رفاه حال سنگ فرش کردن محدوده به اجرا درآمد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛محمد حسین پور هدف از این اقدام را خدمت رسانی به شهروندان در مقوله مبلمان شهری عنوان کرد و افزود:بی تردید لزوم داشتن شهری زیبا ، بهره گیری از استاندارد های مناسب در مبلمان شهری است که این مهم با کمی حساسیت و نظارت بر اجرای پروژه ها امکان پذیر خواهد بود و در ادامه مابقی پیاده رو هایی که نیاز به ترمیم و بازسازی دارند در دستور کار قرار خواهند گرفت.

 

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0