Wednesday, June 16, 2021
  • time : 8:24:0
  • Date : Sat May 15, 2021
تقدیر دادستان شهرستان نهاوند از محمد حسین پور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛در راستای بازدید دادستان شهرستان از پروژه های این شهرداری از جمله بام نهاوند،چهارباغ، پیاده راه سعدی،اجرای عملیات آسفالت معابر، پیاده رو سازی و ... با اهدا لوح تقدیر از تلاش ها و زحمات شهردار نهاوند محمد حسین پور تقدیر بعمل آورد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0