Wednesday, June 16, 2021
  • time : 8:29:37
  • Date : Sun May 16, 2021
اجرای عملیات جدولگذاری در نیمه شب گذشته

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛عملیات جدولگذاری معابر در خیابان ۱۷ شهریور به منظور تسریع در کار و رفاه حال شهروندان و مغازه داران آن محل در شب گذشته(ساعت یک بامداد) توسط این شهرداری فعال و اجرایی گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0