Tuesday, September 21, 2021
  • time : 13:8:54
  • Date : Wed Sep 15, 2021
مجید یوسفی نوید شهردار نهاوند شد

ناصری فرماندار نهاوند در آئین معارفه مجید یوسفی نوید شهردارجدید نهاوند گفت؛

حسین پور شهردار سابق نهاوند عملا ثابت کرد که پای کار است و در پروژه های بزرگ شهر حضور موفق و اثرگذاری داشت.

بام نهاوند پروژه ی بزرگی بود که بیش از۱۵سال بعنوان مصوبه ی زمین مانده رها شده بود، و بعنوان سند گردشگری نهاوند در دوران حسین پور ساماندهی و در کمترین مدت اجرا و در تاریخ نهاوند هم ماندگار خواهد شد.

معتقدم چنین وحدت و عملکرد و اقدامات در ۴۲سال بی نظیر بوده است.

شهردار سابق و شورای پنجم از آبرو و اعتبار خود برای اجرای پروژه های بزرگ شهر که به ثمر هم رسید، گذشت و به نتیجه های خوبی هم در سایه وحدت و خدمت به مردم رسیدند.

ناصری به شهردار جدبد توصیه کرد ؛ به دالان های حواشی که برخی در تلاشند برای نهاوند ایجاد کنند وارد نشوید و تنفس ندهید، نهاوند مردمان قدرشناس دارد.

ناصری به شهردار جدید، تاکید کرد؛ یوسفی نوید بعنوان شهردار باید در شهر اسکان داشته باشد چرا که مدیریت  پروازی نمی تواند موفق عمل کرد و این مطالبه ی مردم است.

مجید درویشی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ، در آئین معارفه شهردار جدید نهاوند ؛

گفته های فرماندار نهاوند را کاملا درک و تائید می کنم،وقتی پروژه ۲۰ساله در۳سال اجراو به اتمام می رسد قطعا نشان از وحدت دراین شهر است.

از عملکرد حسین پور شهردار سابق هم قدردانی و تشکر ویژه داریم، اقدامات بزرگ وی هرگز فراموش نمی شود.

پروژه هایی مثل چهارباغ، بام نهاوند، پیاده راه سعدی و... هرگز از حافظه ی ما و مردم و تاریخ این شهر فراموش نخواهد شد

افتخار حضوردر شهر نهاوند بعنوان شهرداری را داشته ام،این اقدامات انجام شده خستگی مان رفت ودرخواست تشویقی هم برای اقدامات بی سابقه دادیم.

شورای ششم نهاوند با اینکه میگوید؛ بیش از۶۰۰نفرساعت صرف انتخاب شهردار کرده است،  در ۲روز به گزینه دوم خود رسید که گزینه ی شهرداری همدان هم بودو در مدت فعالیتش در منطقه ۴همدان مردم از عملکرد وی رضایت دارند.

پیشینه و تاریخ نهاوند می طلبد که پروژه های خاص و ماندگار برای آن اجرا شود و اولویت و مطالبه ی اصلی آن آسفالت و جدولگذاری نیست.

پیاده راه سعدی با چهره قبلی آن را که دیده ایم اصلا قابل قیاس نیست و البته پروژه های بزرگ دیگری که اجرا شده است.

برای درآمد پایدار به عوارض های دریافتی از مردم نمی شود کفایت کرد به اجرای کارهای بزرگ و سرمایه گذاری و...پرداخت.

مجید یوسفی نوید شهردار جدید نهاوند در آئین معارفه خود گفت؛

بواسطه ی اعتماد شورای شهر که مورد انتخاب مردم بوده است این مسولیت را پذیرفته ام.

در این مدت اطلاعاتی از بزرگان و فرهیختگان درباره نهاوند دریافت کرده ایم ‌ و برنامه هایی هم بر همین مبنا با حضور در شهر تعریف کرده ایم.

امیدواریم در خدمت به مردم نهاوند بتوانم در کنار همه ی مشکلات مالی موجود و مطالبات و خواسته ها موفق عمل کنیم.

  ▪فضای سبز ،زیباسازی،آسفالت  و همه مطالبات مردم اولویت کاری مان خواهد بود.

نیاز به فعال شدن بخش سرمایه گذاری در نهاوند برای اجرای پروژه های بزرگ داریم.

یک قطار توسعه تعریف کرده ایم و همه دوستان شهرداری را دعوت میکنم اهل جابجایی در مجموعه نیستم مگر اینکه احساس کنم کم کاری شده است.

با رسانه ها شفاف در ارتباط خواهم بود و برنامه هایم را اعلام خواهم کرد.

img_4755.jpg

img_4712.jpg

img_4715.jpg

img_4733.jpg

img_4721.jpg

img_4740.jpg

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.11.0
    V6.0.11.0