Friday, January 28, 2022
  • time : 12:47:46
  • Date : Sat Jan 08, 2022
استقرار میز ارتباط مردمی در شهرداری نهاوند

استقرار میز ارتباطات مردمی در شهرداری نهاوند

 

مجید یوسفی نوید با اعلام این خبر گفت:در این شهرداری میز ارتباطات مردمی به منظور ارتباط نزدیک و دیدار حضوری با مردم و آگاهی از مشکلات آنها تشکیل گردید

یوسفی نوید در ادامه افزود:استقرار میز ارتباطات به صورت دائم برقرار خواهد بود و رسیدگی به مشکلات، پیگیری و  پاسخگویی در راس اولویت های این برنامه است و در مواردی که نیاز باشد شخصا بازدید کرده و پیگیری های لازم انجام  خواهد گرفت.

شهردار نهاوند در پایان گفت:همشهریان عزیز میتوانند ضمن مراجعه به میز ارتباط مردمی و یا سامانه 137ما را در انجام خدمت یاری کنند و نقاط ضعف و قوت را انعکاس دهند، هدف ما رضایت عمومی شهروندان است و این کار میتواند پل ارتباطی نزدیکتری را بین مجموعه شهرداری و شهروندان ایجاد کند.

استقرار میز ارتباطات مردمی در شهرداری نهاوند

 

مجید یوسفی نوید با اعلام این خبر گفت:در این شهرداری میز ارتباطات مردمی به منظور ارتباط نزدیک و دیدار حضوری با مردم و آگاهی از مشکلات آنها تشکیل گردید

یوسفی نوید در ادامه افزود:استقرار میز ارتباطات به صورت دائم برقرار خواهد بود و رسیدگی به مشکلات، پیگیری و  پاسخگویی در راس اولویت های این برنامه است و در مواردی که نیاز باشد شخصا بازدید کرده و پیگیری های لازم انجام  خواهد گرفت.

شهردار نهاوند در پایان گفت:همشهریان عزیز میتوانند ضمن مراجعه به میز ارتباط مردمی و یا سامانه 137ما را در انجام خدمت یاری کنند و نقاط ضعف و قوت را انعکاس دهند، هدف ما رضایت عمومی شهروندان است و این کار میتواند پل ارتباطی نزدیکتری را بین مجموعه شهرداری و شهروندان ایجاد کند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.11.0
    V6.0.11.0