Wednesday, June 7, 2023
  • time : 10:59:38
  • Date : Sat Aug 06, 2022
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

فراخوان عمومی

شناسایی و جذب  سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری شهر نهاوند

 شهرداری نهاوند در نظر دارد بنا بر مصوبه شمار40 شورای اسلامی شهر و تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری اقدام به شناسایی و جذب سرمایه گذار در طرح های مصوب و پیشنهادی سرمایه گذاران را دارد، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت  می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در شهر نهاوند به اداره سرمایه گذاری شهردای  و یا از طریق شماره تماس  7- 332337445.شماره تماس مستقیم مسئول سرمایه گذاری 09135525304طلائی

طرح های سرمایه گذاری آماده اجرای شهرداری نهاوند

-1 کارگاه بتن آماده

-2ایجاد بازار خودرو

-3ایجاد مرکز تفریحی تجاری و اداری در زمین مدرس

-4ایجاد مرکز اقامتی تفریحی در جاده قدیم دهفول راه

-5ایجاد بزرگترین مزرعه کودک و نوجوان در غرب کشور

-6 ایجاد پیست اسکیت در پارکهای سطح شهر

-7ایجاد جایگاههای ناوگان  حمل و نقل همگانی

-8 ایجاد مراکز تفریحی اقامتی در بام نهاوند

-9ایجاد دکه های موضوعی (فصلی)

و

Average :  2.50 |  Submitted :  2

Tags

    6.0.11.0
    V6.0.11.0