شنبه, 1 آبان 1400
  • ساعت : ۹:۳۳:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
گزارش تصویری:
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر نهاوند از روند اجرایی پروژه هاامتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0