دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۱:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۱۴۸
بازدید و نظارت شهردار نهاوند از پروژه های فعال

پیاده راه سعدی

چهار باغ

ساخت سرویس بهداشتی بام نهاوند

محوطه سازی و اجرای سنگ فرش بام نهاوند

اجرای فضای سبز و کاشت درخت در بام نهاوند

ادامه احداث سینمای روباز در بام نهاوند

نصب نرده و اجرای سنگ فرش در بام نهاوند

بام نهاوند

ساماندهی مسیل

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0