دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۲۱:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۳۱۵۴
بازدید و نظارت مستقیم محمد حسین پور شهردار نهاوند بر روند اجرایی پروژه های عمرانی

پروژه چهار باغ

پیاده راه سعدی

ساماندهی مسیل

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0