دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۲۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
  • کد خبر : ۳۱۵۵
رفع خطر از املاك خطرزا توسط شهرداری نهاوند

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛ به استناد بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها،املاکی که به صورت مخروبه و خطرزا برای شهروندان می باشد و مالکین آنها نسبت به تعیین تکلیف ملک اقدام نمی نمایند با دستور قضایی دادستان شهرستان نهاوند؛ این شهرداری نسبت به تخریب و رفع خطر‌ آنها اقدام می کند؛لذا از کلیه مالکینی که املاک آنها خطرزا می باشد شهرداری نهاوند دعوت بعمل می آورد با حضور در شهرداری نسبت به تعیین تکلیف ملکشان اقدام نمایند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0