دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ 
  • کد خبر : ۳۱۶۵
اجرای رنگ آمیزی سرعتگیرها و نصب علائم ترافیكی

شهردار نهاوند از اجرای رنگ آمیزی سرعتگیرها و نصب علائم ترافیکی در سطح شهر خبر داد و گفت: در راستای زیباسازی چهره شهری ، افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده در اقدامی از سوی واحد ترافیک،کنترل و ایمنی این شهرداری تمامی سرعت گیر های سطح شهردر حال رنگ آمیزی هستند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛ محمد حسین پور خواستار همکاری شهروندان در این راستا شد و افزود:با توجه به تثبیت رنگ سرعت گیرها بعد از ۲۴ ساعت خواستار همکاری شهروندان با رعایت اصول و عدم عبور خودروها از مسیر تعیین شده می باشیم.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0