شنبه, 8 آذر 1399
  • ساعت : ۸:۵۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
گزارشی از روند اجرایی پروژه پیاده راه سازی خیابان سعدی توسط شهرداری نهاوند

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0