يکشنبه, 22 فروردين 1400
  • ساعت : ۸:۴۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ 
طرح هفتگی احیا و پاكسازی جنگل بام نهاوند

در ادامه طرح هفتگی احیا و پاکسازی جنگل بام نهاوند نیروهای خدوم فضای سبز شهرداری نهاوند امروز اقدام به احیا و پاکسازی در ادامه جنگل نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0