جمعه, 8 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۵:۵۳:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 
📌ادامه عملیات اجرایی در پروژه های بام نهاوند و پیاده راه سعدی و نظارت مستقیم حسین پور شهردار نهاوند
‌نصب مبلمان در بام نهاوند
احداث و سنگ فرش ورودی بام نهاوند
 
ساماندهی پارک بلوط بام نهاوند
‌جدولگذاری مسیر دسترسی بام نهاوند
 
ادامه نصب پایه چراغ و روشنایی در بام نهاوند
‌احداث پارک کودک در ابتدای مسیر بام نهاوند
‌تست آبنمای پیاده راه سعدی
‌نصب مبلمان در پیاده راه سعدی
مرحله پایانی سنگ فرش پیاده راه سعدی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0