سه‌شنبه, 16 آذر 1400
  • ساعت : ۱۳:۵:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
رفع خطر از ملك خطرزا توسط شهرداری نهاوند در كوچه دسته گلی

img_4681.jpg

img_4690.jpg

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0