• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
عملیات جدول گذاری در تمام نقاط شهر

مجید یوسفی نوید شهردار نهاوند، با تأکید بر ضرورت ساماندهی معابر سطح شهر از ادامه عملیات جدولگذاری در نقاط مختلف شهر خبر داد
مجید یوسفی نوید با بیان ضرورت بر اصلاح و ترمیم جدول گذاری ها در سطح شهر گفت:طی بارندگی های اخیر و وجود مشکل در دفع آبهای سطحی در شهر که عمدتا مشکل از جداول کهنه و فرسوده می باشد،مدیریت بحران شهرداری با بررسی موضوع و برنامه ریزی انجام گرفت،نواقص و مشکلات را مورد  ارزیابی قرار داده و بر حسب اولویت نسبت به رفع نواقص اقدام میگردد
یوسفی نوید در ادامه افزود:با توجه به نیاز شهر و خواسته شهروندان مشکل جدول گذاری در اولویت کاری این شهرداری قرارگرفت و هم اکنون در اکثر نقاط شهر شاهد جدول گذاری و بهسازی مسیر دفع آبهای سطحی هستیم،در بسیاری از کوچه ها و خیابان ها،کانال ها و جداول گنجایش هدایت آبهای سطحی را نداشته و در بارندگی ها برای شهروندان ایجاد مشکل میکنند.
شهردار نهاوند در ادامه از ادامه روند بهسازی مسیر آبهای سطحی خبر داد و گفت:در بعضی از کوچه ها که بیشتر در بافت فرسوده شهر بودند حتی جدول وجود نداشت که با توجه به سیاست های شورای اسلامی شهر و شهرداری  در خصوص احیاء بافت فرسوده اولویت را در این مناطق قرار داده و این روند تا پایان عملیات ادامه خواهد داشت، 
مجید یوسفی نوید در پایان،شهروندان را راهنما و مشوق شهرداری در انجام پروژه ها خواند و افزود:نمام تلاش مجموعه شهرداری در ساختن شهری در شان شهروندان با فرهنگ نهاوندی می باشد و ما تمام تلاش خود را برای هرچه سریعتر انجام دادن این پروژه ها به کار خواهیم گرفت، پروژه هایی کوچک که بدون شک رضایتمندی شهروندان را بعد از سالها به جا خواهد آورد.

img_7812.jpg

img_7762.jpg

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0