• ساعت : ۰۸:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 
خاكریزی و تسطیح كوچه ی شهید اكبری واقع در خیابان معلم
<p>واحد فنی و عمران شهرداری نهاوند</p>

خاکریزی و تسطیح کوچه ها جهت اجرای روکش آسفالت توسط واحد فنی و عمران شهرداری نهاوند

photo6338327900.jpg

photo6338327838.jpg

photo6239863216.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0