• ساعت : ۰۳:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 
دوشنبه های مردمی

دوشنبه های مردمی

شهردار نهاوند در ادامه ملاقات های مردمی خود صبح امروز با تعداد زیادی از شهروندان دیدار و به مسائل و مشکلات شهروندان حاضر رسیدگی کرد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند، دیدار مردمی شهردار نهاوند در راستای تداوم ملاقات های مردمی با شهروندان صورت می گیرد که در آن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار می پردازند .

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع و...ازاهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی مديريت شهری با شهروندان است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0