رئیس حقوقی و املاک:حامد عمو عموها
مدرك تحصيلي :كارشناس ارشد
 

 

واحد حقوقی

 

مسئول: روح الله سلگی

 

مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها، روشن كردن بعضي از موارد غامضي و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه، و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها، پاسخ استعلام هاي مراجعه، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و ... از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد.

   شرح وظایف:

 ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري

 اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوی شهرداري

 دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري

 تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها

 شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي
 عضويت در گروه املاك و توافق
 تهيه لوايح حقوقي
 پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره
 پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي

 پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان

 شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي

 مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب
 مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله

 تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد

 مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ،دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله

 تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري

 پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي 
 

 

دامنه فعاليت اين واحد، وسيع و نوع فعاليت هاي روزمره آن بسيار حائز اهميت است اين واحدبه اقتضاي وظايفي كه بر عهده دارد بر امور ذيربط واحدها احاطه دارد زيرا تمامي طرح هاي عمراني پس از تصويب و ارجاع به اين حوزه، از مرحله پرداشت تا رسيدگي به چگونگي مالين متقاضيان پلاكهاي واقع در مسير طرح و حفظ حقوق ديگر مالكين و حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد در اين راستا هماهنكي با ادارتي از قبيل اوقاف و دارايي مسكن و شهرسازي ثبت اسناد دادگستري و دفاتر اسناد رسمي امز گزير نا پذير و از ملزومات كار است.


 واحد املاك

مسئول: کاوه بحیرایی


 جواب گويي به ارباب رجوع و پيگيري امور مربوطه
 انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار
 رسيدگي به پرونده هاي املاك منطقه
 بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي بررسي زمين هاي شهرداري
 پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك و حقوقي
 توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض
 تنظيم توافقنامه جهت املاك تملكي واقع در طرح¬هاي دولتي و شهرداريها
 تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز
 انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور
  انجام توافقات املاك واقع در طرح واگذاري زمين معوض و يا وجه نقد و غيره
 اخذ اسناد براي املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك
 اخذ صورت مجلس تفكيكي براي زمينهاي شهرداري كه بايستي تفكيك گردد
 پيگيري پرونده هاي ارجاعي به ثبت ، دارايي ، دفتر خانه ، سازمان مسكن و ...
 پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك
 شناسايي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري
 پيگيري تغيير كاربري اراضي متعلق به شهرداري از طريق واحد شهرسازي
 پيگيري و تفكيك زمين اشخاص و شهرداري
 رسيدگي به املاك اشخاصي كه داراي عقب نشيمي ميباشد به هنگام صدور پروانه
 تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرحهاي عمراني

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0