آرشیو
صفحه :
گزارش آمار بازدید
×

photo10832044871.jpg

 

photo10703705279.jpg

                 عنوان پروژه :  احداث دو دهنه پل 

 

                 اعتبار 50/615/000/000 ریال و %45 تخصیص به این شهرداری ابلاغ گردیده است.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0