پیام شهردار:

مشارکت شهروندی شهری آباد می‌سازد. خدمت به شهروندان فهیم نهاوندی افتخار است ،ان شالله که بتوانیم در کنار مجموعه‌ی شهرداری قدمی در راستای توسعه این کهن دیار برداریم.

 

 

 

لوگو.jpg   شهرخوب.jpg   مشارکت.jpg

 

لوگو_6383554404376922820.jpg   سیگار.jpg   

 

حقوق.jpg   فرهنگ.jpg   معاشرت.jpg

 

پیک سرما.jpg   دمای آسایش.jpg         

 

پیام.jpg    طبیعت.jpg    غیربازیافت.jpg

 

کاهش پسماند.jpg    تفکیک.jpg             


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0