احمد فريادرس
سرپرست مركز علمي كاربردي شهرداري نهاوند


بسمه تعالي

نام و نام  خانوادگي:احمد فريادرس

سمت:سرپرست مركز علمي كاربردي شهرداري نهاوند

محل تولد: بروجرد

تاريخ تولد:1359

آدرس محل اشتغال:نهاوند-خيابان  پيروزي-مركز علمي كاربردي شهرداري نهاوند

پست الكترونيكي:afaryadras1459@gmail.com

الف: سوابق شغلی: 

1-      جانشين سرپرست شهرداري نهاوند

2-      مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نهاوند

3-      سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر نهاوند

4-      مسئول امور فرهنگی و هنری شهرداری نهاوند

5-      مسئول کارگزینی و امور اداری شهرداری نهاوند

6-      مدیر دفتر شهردار

7-      مسئول بازرسی در طرح هدفمند سازی یارانه ها در شهرداری

8-      مسئول احیاء امر به معروف و نهی از منکر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی شهرداری نهاوند

9-      نماینده شهرداری در ستاد پشتیبانی طرح اردوهای هجرت 3

10-  مسئول بازرسی شهرداری نهاوند

11-  عضو مشاورین جوان شهرداری نهاوند

12-  نماینده شهرداری در ستاد کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند

13-  مدرس مرکز علمی کاربردی شهرداری نهاوند

14-  سرگروه صالحین ومسئول عقیدتی سیاسی پایگاه بسیج  فجر شهرداری

15-  رئیس تیم گروه هدایت پایگاه هلال احمر شهرداری

16-  هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر نهاوند

17-  فرمانده پايگاه بسيج شهرداري نهاوند

ب: گواهینامه های آموزشی:

1-     

1-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی

2-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه از دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان

3-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی جریان شناسی سیاسی و فرهنگی  از دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان

4-       اخذ گواهینامه دوره اموزشی مفهوم شناسی فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان

5-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی نظام مدیریت اسلامی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان

6-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی طرح ولایت شهید تندگویان

7-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی بسیج کادر

8-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی تربیت آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهان و مدیران بسیج

9-      اخذ گواهینامه دوره اموزشی دوره امداد و کمکهای اولیه پایه عمومی

10-  اخذ گواهینامه دوره اموزشی دوره مقدماتی آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

11-  اخذ گواهینامه دوره اموزشی فنی کامپیوتر در رشته  WORD

12-  اخذ گواهينامه دوره آموزشي مباني مديريت و ايمني ساختمان (تخصصي) از سازمان شهرداري و دهيارهاي كشور

13-  اخذ گواهينامه دوره آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه شاغلين در محيط كار از بهزيستي شهرستان نهاوند

14-  اخذ گواهينامه دوره آموزشي مهارت هاي هفت گانه (ICDL ) از موسسه پيشتازان نهاوند

15-   اخذ گواهينامه دوره آموزشي مهارت هاي هفت گانه (ICDL ) از جهاد دانشگاهي همدان

16-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي درس دانش خانواده و جمعيت بخش اول از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

17-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي درس دانش خانواده و جمعيت بخش دوم از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

18-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با آيين زندگي بخش اول از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

19-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با آيين زندگي بخش دوم  از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

20-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با مسائل اقتصادي خانواده از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

21-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آموزه هاي اخلاق قرآن كريم  بخش اول از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

22-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آموزه هاي اخلاق قرآن كريم  بخش دوم از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

23-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با فلسفه اخلاق  بخش اول از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

24-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با فلسفه اخلاق  بخش دوم از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

25-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي آموزه هاي عرفاني و عملي اسلام از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

26-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي شناخت رسانه  از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

27-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي مهارتهاي سازگاري عاطفي و رفتاري و خانوادگي از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

28-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي تفاوتهاي جسمي و روحي زن و مرد از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

29-  اخذ گواهينامه آموزش مجازي آشنايي با مولفه هاي تربيتي خانواده موفق از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0